VIS.4,5×40 DIN 7982 NIQ.FIX.

Code Infrico: 701X27

VIS.4,5×40 DIN 7982 NIQ.FIX.